Venteliste Extern

Vi har lukket muligheden for at kunne tilmelde sig nederst på siden da vi på nuværende tidspunkt er nået op på 50 tilmeldte. Vi åbner op igen når der er ledige pladser på listen.

Ekstern venteliste i afd. 1. Oprettet 1/8 – 2020

Opskrivning foregår fortløbende – man henvender sig via formular og vælge Formanden nederst på denne side, dette er gratis.

Når man bliver skrevet på ventelisten, skal man betale 100 kr. og hvert år d. 1. januar bliver der opkrævet kr. 100, – kr. som skal indbetales til foreningens konto mrk. ” venteliste ”.

Har man ikke hørt fra os senest den sidste dag i januar, beder vi om at der sker henvendelse til formanden for betaling af gebyret.

Man opskrives i den rækkefølge man henvender sig og får et nummer som kan følges på hjemmesiden. Når vi kommer op på 50 som er blevet skrevet op, lukker vi for tilmelding, og åbner igen når der er ledige pladser på listen.

Købspris ønskes oplyst.

Enhver over 16 år kan lade sig skrive op.

Man vil blive kontaktet via telefon – for at få den hurtigste kontakt.

Kontakten vil starte med den øverste på listen og derefter videre i rækken til et salg kan gennemføres.

Man skal overholde regler om max priser – der må ikke forekomme betaling udover den maximale prisfastsættelse som angives på vurderingsrapporten.

Denne skal forevises på forlangende. Man har ikke pligt til at købe løsøre med og sælger kan ikke nægte af sælge haven på det grundlag.

Salg foregår kun gennem bestyrelsen.

I øvrigt er Kolonihaveforbundets regler gældende og følges af foreningen.

Extern venteliste for køb af kolonihave.

Denne venteliste er under rekonstruktion, og kommer op på siden igen snarest