Ved salg af kolonihave

Vedrørende salg/vurdering af have

Der afvikles salg af have efter aftale med formanden.

Inden salg skal der fortages en vurdering af havelodden af vurderingsudvalget. Denne vurdering er den højeste pris der kan tages. Vurdering af havelodden bestilles hos Formanden på tlf. 30 91 63 28

Før vurdering skal hus, have og anlæg i øvrigt lovliggøres.

En vurdering koster kr. 1.500 og er gældende for 1 år. Hvis haven ikke er solgt inden 12 mdr. skal der foretages ny vurdering, denne koster også kr. 1.500, -.

Vurderingen afregnes med vurderingsudvalget. Forgæves fremmøde for udvalget medfører et gebyr på kr. 750,- og ny dato for vurdering skal aftales med vurderingsudvalget.

I sommerhalvåret foretages der normalt vurderinger på torsdage. I vinterhalvåret efter aftale.

Giver vurderingen anledning til bemærkninger, der er til hinder for gennemførelse af salg, skal disse forhold være bragt i orden senest 8 dage, før salg kan gennemføres.

Formanden indhenter tingbogsoplysninger hos tinglysningsretten, og meddeler dette til sælger og køber.

Haveloddens foreningsmæssige andelsværdi er kr. 29.800.

Værdi af indfriet lån til Fælleshus/vandanlæg kan tillægges havens salgspris.

Ved salg/overdragelse i forbindelse med dødsfald skal der foreligge en skifteretsattest.

Køber indbetaler kr. 7.500, – til Jyske Bank reg.nr. 6496 konto nr. 0002003519 med angivelse af indbetaler og havelod nr. Købesummen overføres til konto 6496-0002009698 i løbet af 6 bankdage.

Salg / overdragelse foretages kun ml. d. 9. og 18.  i måneden for at kunne få virkning fra den efterfølgende opkrævning. Dette koster kr. 1050,- som afregnes ved salget.

Betalingen af havelejen skal (ifølge vedtægterne) tilmeldes Nets, ved betaling af første opkrævning

PBS. 03843602 debitorgruppe 03770. Husk medlemsnummer.

Evt. spørgsmål vedr. salg kan stilles til formanden på tlf. 30916328