Affaldsregulativ

Affaldsregulativ

Affaldsgården, som er placeret ved siden af Sommerfuglen, er åben hver søndag og fra

kl. 10 – 16 i periode 1. april – medio oktober. UNDTAGEN under sommerfesten.

Der tages dog forbehold for lukning før tid, hvis der er overfyldt.

I affaldsgården modtages:

Brændbare ting som møbler – træværk og lignende i den store container.

Pap – plast – metal i de respektive containere.

Møbler skal så vidt muligt skilles ad først. Lamelhegn og lign. skal

også brækkes i stykker, højst 1m før det smides i containeren.

Fjedermøbler og stort jern (max.180 cm) placeres i den dertil indrettede bås, og her skal græsslåmaskiner m.m. også stå. Fjern al væske fra disse.

Hårde hvidevarer har sin egen bås – her må ikke stilles andet.

Alt småt elektronik placeres i elektronik container og stort i sin egen bås.

Beton modtages i meget små mængder.

Glas, porcelæn og keramik har deres egne containere – 1 indenfor og 1 udenfor gården. Ikke til flasker, de skal bringes op i glascontaineren ved parkeringspladsen, hvor der også er papircontainer.

Tomme drikkevarer dåser i beholderen udenfor gården eller i gennemsigtige plastsække ved siden af.

Der kan ikke afleveres hele vinduer. Glasset smadres og rammen lægges i brændbart eller metal.

Haveaffald placeres i højre hjørne helt ind mod plankeværket.

Her må ikke lægges tørv, jord og træstød (stub af et fældet træ).

Bøtter med maling, eternit og andet med asbest, byggeaffald, miljøaffald og større ting modtages ikke, det skal køres på:

Genbrugsstationen
Sydgårdsvej 21
2605 Brøndby
https://www.brondby.dk/om-kommunen/kontakt-og-abningstider/affald-og-miljo/genbrugsstationen/

Åbningstider
Alle dage: Kl. 09.00 – 17.00

Skraldegården er ingen genbrugsplads, brug sociale medier hvis du vil forære noget væk.
DET ER IKKE TILLADT AT SÆTTE SIT AFFALD UDENFOR GÅRDEN NÅR DER ER LUKKET!!!

Hilsen Bestyrelsen