Affaldsregulativ

Affaldsregulativ


Affaldsgården, som er placeret ved siden af Sommerfuglen, er åben hver lørdag og fra kl. 10 – 16 i periode 1. april – medio oktober. UNDTAGEN under sommerfesten.
Der tages dog forbehold for lukning før tid, hvis der er overfyldt.
I affaldsgården modtages:
Brændbare ting som møbler – træværk og lignende i den store container.
Pap – plast – metal i de respektive containere.
Møbler skal så vidt muligt skilles ad først. Lamelhegn og lign. skal
også brækkes i stykker før det smides i containeren.
Fjedermøbler og stort jern (max.180 cm) placeres i den dertil indrettede bås, og her skal græsslåmaskiner m.m. også stå. Fjern al væske fra disse.
Hårde hvidevarer har sin egen bås – her må ikke stilles andet.
Al småt elektronik placeres i elektronik container og stort i sin egen bås.
Beton modtages i små mængder.
Glas porcelæn og keramik har deres egne containere – 1 indenfor og 1 udenfor gården. Ikke til flasker, de skal bringes op i glascontaineren ved parkeringspladsen, hvor der også er papircontainer.
Tomme drikkevarer dåser i beholderen udenfor gården eller i gennemsigtige plastsække ved siden af.
Bøtter med maling sættes på bænken – spraydåser i kurven ved siden af, som bestyrelsen kører på Sydgårdsvej. Så hvis man har mulighed for selv at køre på Sydgårdsvej vil det være rart.
Der kan ikke afleveres hele vinduer. Glasset smadres og rammen lægges i brændbart el. metal.
Haveaffald placeres i højre hjørne helt ind mod plankeværket. Her må ikke lægges tørv eller jord.
Man kan aflevere eternit og andet med asbest i lukket gennemsigtige poser– dog kun i mindre mængder. Stil det op af væggen bag containeren til brændbart. Og bestyrelsen afleverer det på Sydgårdesvej. Så hvis man har mulighed for selv at køre på Sydgårdsvej vil det være rart.
Byggeaffald, miljøaffald og større ting skal køres på
Genbrugsstationen
Sydgårdsvej 21
2605 Brøndby
https://www.brondby.dk/om-kommunen/kontakt-og-abningstider/affald-og-miljo/genbrugsstationen/
Åbningstider
Alle dage: Kl. 09.00 – 17.00
Skraldegården er ingen genbrugsplads, brug sociale medier hvis du vil forære noget væk.
DET ER IKKE TILLADT AT SÆTTE SIT AFFALD UDENFOR GÅRDEN NÅR DER ER LUKKET!!!