Bestyrelsesmedlemmer som repræsenterer Brøndby Haveby Afd. 1.

Formand: Bettina Tarp
Have nr. 244
Telefonnr. 30 91 63 28
bestyrelsen@afd1.dk

Kasserer: Dan Jensen
Have nr. 24
Telefonnr. 50 50 42 89
kasseren@bestyrelsenafd1.dk

Bestyrelsesmedlem: Thyge Dahlstrøm
Have nr. 203

Bestyrelsesmedlem: Susanne Moser
Have nr. 245

Bestyrelsesmedlem: Britta Larsen
Have nr. 280

Suppleant: Preben Glerup
Have nr. 79

Suppleant: Andreas Tschernja
Have nr. 200