Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling d. 26-03-2023. i Strandens Forsamlingshus Strandskolevej 296, 2660 Brøndby Strand.

Dagsorden:

 1. Velkomst (Formanden)
 2. Valg af dirigent. (Formanden)
 3. Valg af stemmeudvalg. (Dirigenten)
 4. Godkendelse af beretning. (Udsendt skriftligt) v/ Formanden
 5. Regnskab v/ Kassereren
 6. Indkomne forslag
 7. Budget. V/Kassereren
 8. Valg
  a. Formand for 2 år (Lajla Haasum have 112) modtager genvalg
  b. Bestyrelsesmedlem for 2 år (Bettina Tarp have 244) modtager genvalg.
  c. Suppleant for 2 år (Preben Glerup have 79)
  d. Revisor for 2 år (Jytte Jacobsen have 152) modtager genvalg
  e. Revisorsuppleant for 2 år (Bettina Rasmussen have 274) modtager genvalg
  f. Vurderingsudvalg for 2 år (Jimmy Laugesen have 112) modtager genvalg
  g. Vurderingsudvalg for 2 år (Ulrikke Oxbjørn have 268) modtager genvalg
  h. Festudvalgsformand for 2 år (Henrik Ryel have 52) modtager genvalg

Punkt 1 Velkomst

 1. Lajla (formand) bød velkommen og der blev holdt et minuts stilhed for medlemmer vi mistede i 2022.
 2. Valg af dirigent: Parly Henriksen (have 103) blev valgt som dirigent
  Parly konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse og at der var et fremmødt 47 haver.
 3. Stemmeudvalg:.Joan Røge have 90, – Ayoe have 198 og Mona Henriksen have 103 blev valgt.
 1. Joan have 90. Ønsker at få info vedr.: Stoppested uden for haveforeningen.
  Lajla svarer: Ringbanen kommer ikke til at have stoppested ved haverne. Der kommer stop ud for Delta Park.
  Udgang til Ring 3, hvordan bliver den?
  Lajla svarer: De gamle udgang bibeholdes. Vi er så ved at undersøge om åbningen lige ud for Mosebjergvej bliver åbnet igen.
  Overbebyggelse, har vi problemer med overbebyggelse?
  Lajla svarer: Vi har haft nogle enkelte stykker men det der er ikke problemer med det, der bliver taget hånd om det med det samme.
  Oprensning af åen, er den blevet ordnet?
  Lajla svarer: Vi prøver at få den renset, men det er både meget svært og dyrt, men det er sat i gang.
  Skraldegården, hvorfor kun åben om lørdagen.
  Lajla svarer: Vi har desværre nogle som ikke kan finde ud af at kommer af med deres affald, på en ordentlig måde. Så vi vil prøve at starte med at holde åbne om lørdagen, som det var i gamle dage, så senere kigger vi på om det er muligt at åbne flere dage.

  Lizette have 113 C. Synes at der er problemer med parkeringspladser. Der er nogle som har 2 parkeringspladser.
  Lajla svarer: Der er ingen steder beskrevet om man må have parkeringsplads som er nummererede, og der er heller ikke nogen steder beskrevet, hvor mange biler der må være til hvert havelod.

  Have 178 Kan se at der er nogen som gerne vil have lade standere op. Har misforstået det som er vedrørende lade standere.
  Lajla svarer: Vi holder øje med behovet.

  Per have 40. Har bekymring vedr. overbygning og vinter beboelse. Spørger om sanktioner fra kommunen, kommer det at vedrøre det enkelte havelod, eller om det bliver alle have. Lajla svarer: Vi har tæt dialog med Brøndby Kommune. Uanset hvad der kommer til at ske, vil Brøndby Kommune skrive til bestyrelsen først.
 1. Kassereren gennemgik regnskabet.

  Regnskabet blev derefter godkendt.
 1. Indkomne forslag.
  Bestyrelsen forslår at håndværkere Må holde i haven, når der bygges. Det skal dog være indenfor normal arbejdstid.
  Joan have 90. Er det kun ved nybyg at der må holde biler i haven?
  Lajla svarer: Det jo kun er der hvor håndværkerne har mulighed for at holde i haven.
  Ayoe have 198. Må der holde biler natten over, og er der forskel i størrelsen på bilen.
  Lajla svarer: Det er ikke tilladt natten over. Og størrelsen kan vi jo ikke bestemme, da der jo findes firmabiler i alle størrelser.
  Joan have 90. Forslår at der kommer til at være tidspunkt for parkering, så parkering kun må ske indenfor normal arbejdstid. Som er kl.6-18.

  Forslaget godkendes. 2 hverken for/imod.

 1. Budget blev gennemgået af kassereren og der blev stillet spørgsmål, som også blev besvaret.

  Budget blev taget til efterretning.
 1. Valg
  a. Kasserer genvalgt for 2 år, Dan Jensen have 24.
  b. Bestyrelsesmedlem genvalgt for 2 år, Britta Krimme Larsen have 280.
  c. Bestyrelsesmedlem valgt for 2 år, Preben Glerup have 79.
  d. Suppleant valgt for 2 år, Tyge Dalstrøm have 203.
  e. Suppleant valgt for 1 år, Anne-Sofie have 212.
  f. Revisor genvalgt for 2 år, Joan Røge have 90.
  g. Revisor valgt for 1 år, Bettina Rasmussen have 274.
  h. Revisorsuppleant valgt for 2 år, Parly Henriksen have 203.
  i. Vurderingsudvalg genvalgt for 2 år, John Krimme Larsen Have 280.
  j. Vurderingssuppleant genvalgt for 2 år, Lene Valsgaard have 108.
  k. Festudvalg genvalgt for 2 år, Henrik Ryel have 52.

Lajla takker for god ro og orden

Lajla Haasum, formand Parly Henriksen, dirigent Ref. Britta Larsen