Referat fra ordinær generalforsamling den 15/8 2021 kl.10.00 i ”Kilden” Nygårds Plads 31 2605 Brøndby.

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent.

3. Valg af stemmeudvalg.

4. Godkendelse af beretning.

5. Regnskab

6. Indkomne forslag:

 1. Lajla Haasum have 112.
  Tilføjelse i § 6.5 i vedtægterne. I en løbegård. Forslag faldt
 2. Bestyrelsen:
  Hækbeplantning. Forslaget trukket
  Festudvalg. Der vælges en formand som er ansvarlig for den årlige
  sommerfest. Formanden indkalder til møde første gang kort efter
  generalforsamling. Laila vil godt stå for sommerfesten næste gang.
  Forslaget blev vedtaget.
 3. Joan Røge have 90 og Jytte Jacobsen have 152
  forslag vedr. biofelter blev nedstemt.
 4. Bethina og Tonny have 210.
  Affaldsgården deles op
  Adgang til affaldsgården
  Pligtarbejde
  Bethina og Tonny var ikke mødt op så forslaget faldt.
 5. Lene Valsgaard Hansen have 108
  Tidspunkt for beskæring af grønne bælter. Forslaget blev vedtaget
  Lave noget for dyrene uklippet græs o.s.v. forslaget faldt.

7. Kassereren fremlagde budgettet for 2021 som derefter blev vedtaget.

8. Valg:
a Dan Jensen, have 24 blev genvalgt som kasserer for 2 år
b Britta Krimme, have 280 blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år
c Anette Petersen, have 178 blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år
d Per Lilballe, have 11 blev genvalgt som suppleant for 2 år.
e Joan Røge have, 90 blev genvalgt som revisor for 2 år
f Parly Henriksen, have 103 blev valgt som revisorsuppleant for 2 år.
g John Larsen, have 280 blev genvalgt i vurderingsudvalget for 2 år
h Lene Valsgaard Hansen, have 108 blev valgt som vurderingssuppleant for 2 år
i Henrik Ryel, have 52 blev valgt som formand for festudvalget