Om Afd1

Brøndby haveby Afd1 er Brøndbyernes største haveby.

Kolonihaveforbundet var i 1960’erne på udkig efter arealer tæt på København, hvor der kunne anlægges havebyer.

Vest for Brøndbyvester var der et egnet område og forbundet bad havearkitekten Erik Mygind udarbejde en plan for en haveby.

Brøndbyernes Haveby fik senere flere afdelinger på vestsiden af Søndre Ringvej. Her flyttede en del kolonihavefolk ind, som var blevet “hjemløse”, efter at haverne i Brøndbyøster blev nedlagt i takt med boligudbygningen dér.