Referat fra ordinær generalforsamling 28. april 2019

    Referat fra ordinær generalforsamling d. 28. april 2019 i Fælleshuset.

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Godkendelse af beretning
 5. Regnskab v/kassereren
 6. Indkommende forslag
 7. Budget v/ kassereren
 8. Valg

Punkt 1 Velkomst:

Formanden bød velkommen og foreslår Mogens Gleerup have 22 som dirigent.

Punkt 2 Valg af dirigent:

Mogens Gleerup, blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gik herefter over til punkt 3.

Punkt 3 Stemmeudvalg:

Jytte Jacobsen have 152 – Parly Henriksen have 103 – Joan Røge have 90.

Punkt 4 Bestyrelses Beretning:

Der blev kommenteret en del, på formandens mundtlige tillæg til beretningen, som var at den tidligere kasserer Maria Henriksen er blevet politianmeldt. Dirigenten fortæller at det ikke er noget bestyrelsen kan kommentere på, da der er en efterforskning i gang.

Der blev også kommenteret på kloaklånet, hvor nogle af medlemmerne havde fået forståelse af at det var et beløb som skulle bortfalde efter april måned. Lajla gav delvis medlemmerne ret, i at det skulle have været oppe på denne generalforsamling, og henviste til aflæggelse af budget 2019.

Beretningen blev vedtaget.

Punkt 5 Regnskabet:

Kassereren Dan Jensen fortalte at der har været mange udfordringer med revisionsfirmaet, som skulle udarbejde vores regnskab for 2017, der har været afholdt mange møder, og der er sket mange fejl fra revisionsfirmaet,

og på det grundlag, bliver regnskabet 2017 derfor udskudt til en ekstraordinær generalforsamling.

Vores interne revisorer nævnte at de har manglet materialer til at gennemgå halvårligt regnskab.

Det bliver nu sådan at vores interne revisorer kan kontakte Jimmy Jørgensen fra Kolonihaveforbundet, som nu varetager vores opkrævninger og regnskab.

Punkt 6 Indkomne forslag:

 1. Højde på hæk mod sti, ændres til max 1,80 m. – grundet indsyn. Forslagsstiller Henrik Starholm have 118.

         Forslagsstilleren forslår dog sammen med Christina Behnke

have 223 et ændringsforslag hvor højde derefter blev ændret så den nuværende højde som er 1,10 m. er ændret til 1,35 m.

Forslaget blev vedtaget.

 • Ønske om at der bliver udfærdiget et referat fra alle bestyrelsesmøder, så man kan følge med i hvad der foregår. Forslagsstiller Gert og Marianne Olsen have 182.

Bestyrelsen foreslår at referaterne bliver lagt på vores hjemmesiden og opsættes i udhængsskabet. Personfølsomme oplysninger bliver dog ført i en protokolbog og bliver derfor ikke tilgængelig i skabet og på hjemmesiden.

Forslagsstiller er tilfreds med det.

 • Punktet festudvalg i vedtægterne ændres til Festudvalgsformand.

Dette punkt, blev trukket og i stedet blev der valgt en ny festudvalgsformand og flere festudvalgsmedlemmer. Formanden står for at indkalde medhjælperne til aktiviteterne.

Punkt 7 Buget 2019:

Budget blev gennemgået af kassereren og der blev stillet spørgsmål, som også blev besvaret.

Dan fortalte at grunden til at bibeholde kloaklånet er at vi i et tidligere forløb, lånte 1 million af os selv, og dette beløb skal vi jo tilbagebetale, så vi i år 2020 har betalt det lånte beløb tilbage, og i 2021 er vores lån som vi har i banken også tilbagebetalt.

Budget blev vedtaget. 4 var dog imod.

Punkt 8 Valg:

 1. Formand genvalgt for 1 år, Lajla Haasum have 112.
 2. Kasserer genvalgt for 2 år. Dan Jensen have 24.
 3. Bestyrelsesmedlem genvalgt for 2 år, Britta Larsen have 280
 4. Bestyrelsesmedlem genvalgt for 2 år, Anette Petersen have 178.
 5. Bestyrelses suppleant valgt for 2 år, Per Lilballe have 11.
 6. Revisor genvalgt for 2 år, Joan Røge have 90
 7. Revisor suppleant valgt for 1 år, Pia Vennike have 73
 8. Vurderingsudvalgt genvalgt for 2 år John Larsen have 280
 9. Vurderingssuppleant genvalgt for 2 år Ulrikke Oxbjørn have 268
 10. Festudvalgsformand valgt Pia Niemann Vennike have 73.

Medlemmer af udvalget: Ole Ryel have 3. Annebel Nielsen have 19. Parly Henriksen have 103. Jette Henriksen have 109. Marianne Nielsen have 164. Johnatan Bray have 188.

 • Eventuelt: Der bliver drøftet hvorvidt vi kan få medlemmerne til at hjælpe med at få ryddet op i foreningen, der bliver foreslået at Lajla skal få besked på hvilken weekend/weekender der er til oprydningen, og derefter sender Lajla datoen via mail til vores medlemmer.

        En forslår at vi får en fast dato til arbejdsdag. Generelt skal den form for forslag 

        være mere specifikke (konkrete) og ikke bare at man ønsker en fælles   

        arbejdsdag.

    Formanden takkede for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede kl. 12.30      

                                     Brøndby d. 28-04-2019.

  Lajla Haasum                                                               Mogens Glerup                                         Britta Larsen