EVENT kalender

Årets ordinære generalforsamling er blevet udsat, på grund af Corona, kan vi ikke endnu sætte ny dato på hvornår vi så kan afholde generalforsamlingen.

Vi følger selvfølgelig situationen nøje og ligeledes myndighedernes retningslinier men vi har et punkt i vedtægterne der tilsiger at : ” Hvis man ønsker sit forslag udsendt skriftligt sammen med indkaldelsen, skal det indsendes til bestyrelsen senest 1. marts “.

Så hermed en opfordring til at indsende forslag senest 1. marts – enten på mail bestyrelsen@afd1.dk eller i foreningens postkasse på Fælleshuset, Mosebjergvej 20 A, 2605 Brøndby

Men vi kører videre med indkaldelse m.v. som om vi kan afholde generalforsamlingen til aftalt tid.

Vi er også i jævnlig kontakt med kulturhuset Kilden for yderligere information

Vi håber også at vi i år kommer til at afholde den årlige sommerfest, det kommer selvfølgelig også an på hvad myndighederne melder ud.